Liity yhdistyksen jäseneksi

Täytä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n kotisivulla jäsenhakemuskaavake

https://sulvi.crmieportal.com/public/membership/new?utf8=%E2%9C%93&filter_by%5Bname%5D=Tampere

Jäseneduista saat tarkempaa tietoa joko TaLVI ry:n hallituksen jäseniltä tai SuLVI:n kotisivuilta kohdasta: Jäsenedut.

JÄSENMAKSUT

SuLVI:iin kuulutaan jäsenyhdistysten kautta. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu muodostuu SuLVIn osuudesta (95 eur/2023) sekä jäsenyhdistyksen eli TaLVI ry:n osuudesta (20 eur/2023).

Opiskelijoille jäsenyys on maksuton neljän opiskeluvuoden ajan. Jos opiskelu jatkuu pidempään, tulee siitä tehdä selvitys SuLVIin.

  • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu: 115 euroa
  • Opiskelijajäsenen jäsenmaksu: 0 euroa

Jäsenmaksujen alennukset:

  • Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.
  • Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toinen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna Talotekniikka-lehti.
  • Vakinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Vakinaisen jäsenen jäsenetuihin ei kuulu Talotekniikka-lehti. Lehden saa maksamalla vakinaisen jäsenen lehtimaksun (48 eur). Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää jatkossa myönnetä, vaan ne on korvattu yllä mainituin alennusmenettelyin.

JÄSENTIETOJEN MUUTOS

Voit muuttaa jäsentietojasi SuLVI ry:n kotisivujen muutoslomakkeella.

https://sulvi.crmieportal.com/public/events/202847