Hotorautaneuvokset


SYNTY

Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati syntyi vuonna 1947, kun Lämpö- ja Vesijohtoteknillinen Yhdistys ry:n hallitus nimitti kymmenen yhdistyksen perustajajäsentä Hotorautaneuvoksiksi. Tämän jälkeen Raati on nimittänyt vuosittain uudet Neuvokset. Raati on SuLVIn epävirallinen LVI-senioreiden kerho.

TARKOITUS

Raadin tarkoitus on ensisijaisesti myös leikillisellä tavalla osoittaa tunnustusta SuLVIn jäsenyhdistysten senioreille ja toisaalta seurata epävirallisena elimenä yhdistystoimintaa ja saattaa tarvittaessa Neuvosten mielipiteet luottamushenkilöiden tietoon.

NEUVOSTEN VALINTA

Raati valitsee itsenäisesti rahvaalta salassa pidettävin perustein uudet Neuvokset joukkoonsa. Ehdotuksen uudeksi Neuvokseksi voi tehdä SuLVIn jäsenyhdistyksen hallitus tai kaksi varttunutta Neuvosta.

TITTELIT

Raati suo kullekin Neuvokselle yksilöllisen kaksoistittelin, jonka alkuosa ilmaisee leikillisesti asianomaisen ammattitehtävän ja jälkimmäinen osa hänen vapaa-ajan harrasteensa. Ulkoisena tunnuksena Neuvokset kantavat henkilökohtaista ammatti- ja harrastetunnuksin varustettua krashaania.

TaLVI ry:n HOTORAUTANEUVOKSET:

  • Pekka Aalto. Ilmaa Käsittelevä Kojalisti ja Timpraava Mestarikokki.
  • Pentti Antola. Ansiokas Isännöintineuvos ja Kulinaristinen Yksityisajattelija.
  • Juha Brunnila. Kestävyysurheileva Kouluttaja ja LVI-tarkastajaNeuvos.
  • Seppo Karves. LVI-suunnitteleva Tavarantarkastusneuvos ja Intohimoinen Ikikunnostaja.
  • Kuitunen Jarmo. Puheita Johtava ja Greenejä Kiertävä Motoristigolffaaja Neuvos.
  • Erkki Leskinen. Määrätietoinen LVI-viäntäjä ja Ajokoiraileva Lanetisti.
  • Matti Mäntylä. Varsinainen Vedenmittausneuvos ja Kaukomatkaileva Yhdistysaktiivi.
  • Erkki Mätäsniemi. Energiahuoltava Kunnossapitoneuvos ja Kalankokkaava Kuntokirmaaja.
  • Juhani Sanerma. Putkijohdonmukainen Sähkötehdasneuvos ja Lannistumaton Jäsenvärväri.
  • Jorma Tainio. Ensiarvoinen Tiimineuvos ja Ravuntunteva Nytkymeläinen.